FAKTURAČNÉ ÚDAJE / ADRESA PRE VRÁTENÉ ZÁSIELKY :

Global Assets s.r.o.
Čermeľská 1
Košice 040 01
IČO: 50 217 160
DIČ: 2120221334

NEPLATCA DPH !
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS KE I. Pod číslom 38784/V
Tel.č.: +421 915 073 117 – od 9°° do 14°°

BANKOVÉ SPOJENIE :

UniCredit Bank IBAN: SK2211110000001145997002
Fio banka IBAN: SK8483300000002800994831

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

ADRESA PREVÁDZKY :

Global Assets s.r.o.
Čermeľská 1 ( štadión Lokomotívy )
040 01 Košice

 

Kontakt